Ludzie pogrążeni w żałobie bez wątpienia potrzebują wsparcia w organizacji ceremonii Ostatniego Pożegnania, którego na każdym etapie udzieli zakład pogrzebowy Sacrum z Kostrzyna. Pomoże w dopełnieniu wszystkich formalności związanych ze zgonem i zasiłkiem pogrzebowym, udzieli porady w taki sposób poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Świadczone usługi pogrzebowe obejmują transport zwłok i kompleksowe przygotowanie ceremonii wraz z pomocą w zakresie doboru urny, trumny, oprawy muzycznej i kwiatowej.

Kontakt

WWW: https://zakladpogrzebowy-sacrum.pl/
Adres: Jagiellońska 2M,
66-470 Kostrzyn
E-mail: zp.sacrum@op.pl
Nr tel.: +48 609 01 02 00

Jagiellońska 2M, 66-470 Kostrzyn