Przygotowanie ceremonii pogrzebowej, załatwienie formalności to podstawowe usługi pogrzebowe świadczone przez zakład pogrzebowy Raszczuk. Natomiast po pogrzebie trzeba zająć się grobem. Rodzina często zamawia w zakładzie opiekę nad grobem. Polega ona na odwiedzaniu grobu określoną ilość razy w miesiącu, mycie nagrobka, sprzątanie zniszczonych i wypalonych zniczy, usuwanie uschniętych kwiatów i zapalanie nowych zniczy.

Kontakt

Adres: ul. ks. A. Abramowicza 1
Nr tel.: +48 85 653 12 00

Księdza Adama Abramowicza 1, 15-871 Białystok