Pogrzeb wyznaniowy jest uhonorowaniem ludzkiego życia i akceptacji wyznawanych za życia wartości Zmarłego. Każda religia może mieć inne obrzędy przy organizacji pogrzebu, dlatego ważny jest wybór takiego zakładu, który zorganizuje uroczystość pogrzebową zgodną z wartościami danego wyznania.

Województwo pomorskie — wyznania

Chociaż dominujące religią w Polsce jest wiara katolicka, nie można pomijać szeregu innych wyznań. W samym województwie pomorskim istnieje wiele odmian kościoła chrześcijańskiego, jak starokatolicyzm, kościół mariawitów, protestantyzm (z wyszczególnieniem: luteranizmu, kalwinizmu, baptyzmu, ruchu zielonoświątkowego i adwentystów). W Trójmieście można wyszczególnić również wyzwania judaistyczne, islamskie, karaimizmu oraz buddyzmu.

Obrzędy pogrzebowe

Religie chrześcijańskie, chociaż opierają swoją naukę na tych samych wartościach, mogą się różnić w przypadku obrzędów pogrzebowych. Inaczej będzie wyglądać pogrzeb katolików, protestantów, a jeszcze inaczej prawosławnych. Chociaż różnice te mogą wydawać się minimalne, jest to bardzo ważne, aby na przykład w sali pożegnań znajdował się krzyż prawosławny, a nie katolicki. W dniu pogrzebu każdy element powinien być wybrany z dużą dbałością, aby nie wzbudzić niechcianej kontrowersji lub zniesmaczenie wśród uczestników pogrzebu.

Organizacja pogrzebu wyznaniowego

Pracownicy zakładu pogrzebowego Róża mają odpowiednie doświadczenie w przygotowaniu uroczystości pogrzebowych wyznaniowych. Dzięki temu sala pożegnań zawsze odpowiednio jest przygotowana. Ponadto pracownicy oferują transport osobie duchownej oraz dbają o to, aby oprawa i obsługa była zgodna z obrzędami danego wyznania.

Każdy człowiek był inny i wyjątkowy. Tym samym ważne jest, aby uroczystość pogrzebowa odbyła się zgodnie z poglądami Zmarłego i wartościami, w które wierzył. Pracownicy otwarci są na wszystkie rady i prośby dotyczące przygotowania pogrzebu wyznaniowego i zapewnią odpowiednie akcesoria.