Na śmierć bliskiej osoby nie da się przygotować, wydarzenie to zawsze wywołuje ogromny smutek i poczucie pustki. Pogrążeni w żałobie bliscy zmarłego będą wdzięczni za wszelkie okazane wsparcie, które otrzymają również od osób świadczących usługi pogrzebowe. Pomocy w dopełnieniu formalności i przygotowaniu spokojnej ceremonii udzieli zakład pogrzebowy Universum z Poznania, którego pracownicy z życzliwością podchodzą do wszystkich klientów. Zakład działa już prawie 60 lat, a od 40 zarządza cmentarzami komunalnymi w Poznaniu.

Kontakt

WWW: https://universum-poznan.com.pl/
Adres: 61-777 Poznań,
ul. Woźna 15a
Nr tel.: (+48) 61 853 19 43

61-777 Poznań, ul. Woźna 15a