Jedynie dzięki skorzystaniu z profesjonalnych usług pogrzebowych można zapewnić zmarłej osobie faktycznie godny pochówek. Nigdy nie należy zapominać, że jest to obowiązek osób żyjących i sposób na ostateczne okazanie szacunku komuś, kto odszedł z tego świata. Zakład pogrzebowy H.SKRZYDLEWSKA oferuje całą pomoc, jakiej można potrzebować w takiej trudnej sytuacji. Osoby, które straciły kogoś bliskiego zwykle nie mają siły ani energii na zajęcie się organizacją tej uroczystości. Oferowane tu usługi pogrzebowe zdejmują jednak tę konieczność z barków klientów. Pracownicy zakładu zadbają o to, aby uroczystość była pod każdym względem dobrze zorganizowana oraz pełna szacunku.

Kontakt

WWW: https://www.skrzydlewska.pl/
Adres: ul. Dziewiarska 14 , 92-311 Łódź
E-mail: biuro@skrzydlewska.pl
Nr tel.: 42 672 33 33