Wiadomość o śmierci ukochanej osoby jest zawsze bardzo ciężka i szokująca. Kiedy doszło do niej za granicą, rodzina odczuwa dodatkowy stres, a w ich głowie pojawia się pytanie – jak sprowadzić ciało do Polski?

Wiele zakładów pogrzebowych oferuje transport ciała z zagranicy. Warto jednak zaznaczyć, że najlepiej to zadanie wykonają specjalistyczne firmy, które od wielu lat zajmują się przewozem ciała z zagranicy. Jedną z bardziej doświadczonych firm na rynku funeralnym jest firma pogrzebowa Drejka, która wyróżnia się ogromnym doświadczeniem i znajomością prawa. Kompetentny personel posługuje się kilkoma językami tak, aby niezależnie od miejsca zgonu, wszystkie formalności zostały przeprowadzone poprawnie i na najwyższym poziomie.

Wymagania niezbędne do przewozu ciała z zagranicy

Przewóz ciała z zagranicy, nie należy do najłatwiejszych czynności. Warto zwrócić uwagę, że dochodzi tutaj inny rodzaj formalności, z którym osoba nieobeznana może sobie nie poradzić. Dlatego pracownicy zakładu pomagają we wszystkim od zorganizowania niezbędnych dokumentów po przewóz ciała.

Do najważniejszych dokumentów należą:

  • pozwolenie na pochówek, które wydaje starosta właściwy dla miejsca pochówku po porozumieniu z odpowiednim państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
  • zaświadczenie konsula z konsulatu RP stwierdzające, że Osoba Zmarła może być sprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto bardzo ważny jest pojazd, którym transportowane będą zwłoki lub ciało. Niezależnie od tego, czy ciało zostało przetransportowane samolotem, pociągiem czy statkiem, po każdym transporcie obowiązkowa jest bardzo dokładna dezynfekcja.

Zakład pogrzebowy Drejka to nie tylko profesjonalizm, ale również ogromne zrozumienie. Pracownicy zdają sobie sprawę, jak ciężkim momentem jest śmierć drugiej osoby. Przewóz ciała z zagranicy jest dodatkowym stresem, które dla wielu ludzi może wiązać się z nieoczekiwanym wydatkiem finansowym. Pracownicy zakładu potrafią wczuć się w ciężką sytuację innych, dlatego oferują najniższe ceny na rynku przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów.

Każdy przewóz ciała odbywa się z ogromną dokładności i poszanowaniem. Dzięki nowoczesnym pojazdom przeznaczonym do transportu międzynarodowego przewóz zwłok odbywa się w bardzo dobrych warunkach. Kompetencja i zaangażowanie pracowników jest gwarancją tego, że każdy przewóz ciała odbędzie się terminowo oraz z największą dokładnością.